DDCgroup Logo

INDIGO.

Veel bedrijven hebben een complex applicatie en rapportage landschap om hun business processen end-to-end te ondersteunen. Tegelijkertijd worden de informatie requirements steeds belangrijker vanuit relevantie, compliancy, consistentie, compleetheid en accuratie perspectief.

Vaak voorkomende vragen.

  • Hoe voorkom ik rework om te voorkomen dat wijzigingen in masterdata of applicaties een onbekende impact hebben op bestaande rapportages of andere applicaties?
  • Hoe manage ik de kwaliteit van mijn data als de relatie tot de business processen en KPI’s niet duidelijk is?
  • Hoe krijg ik mijn rapportages en mijn informatie requirements inzichtelijk en eenduidig om te voorkomen dat ik onjuiste of dubbele rapportages ontwikkel?
  • Hoe krijg ik mijn Master Data Management op orde in het complexe applicatielandschap?

Voor die en vele andere voorkomende vragen en uitdagingen ontwikkelden wij INDIGO.

Meer dan een tool.

INDIGO is een software applicatie die informatie en Data Governance inzichtelijk maakt en de organisatie grip geeft op de informatiebehoefte en het informatielandschap. De INDIGO oplossing is meer dan een tool - het omvat ook een methodiek die is opgebouwd en samengesteld op basis van de jarenlange ervaring met Business & Informatie Analyse en Informatie & Data Governance, data modellering, data migraties en Master Data Management.

INDIGO staat voor INtegral Data and Information GOvernance en is een cloud applicatie die de volledige governance van het informatielandschap inzichtelijk maakt op basis van een 3 lagen model - Business, Informatie en Data landschap. Een flexibele en integrale oplossing met grote toegevoegde waarde voor organisaties.

Visie.

De visie van INDIGO is dat het de business informatiebehoefte en rapportages via de informatielaag met de onderliggende applicatie data verbindt. De drie lagen kunnen onafhankelijk worden ingezet om zowel een top-down als wel een bottom-up aanpak te ondersteunen. Maar de drie lagen kunnen ook volledig geïntegreerd worden ingezet om zo de content- en information governance volledig te gebruiken tussen business teams, team functies, medewerkers en verantwoordelijken.

INDIGO laat business medewerkers praten met de IT-organisatie en vice versa - in veel organisaties een hiaat omdat zij beiden een andere taal lijken te spreken. Het is een platform dat de gebruikers toegang geeft tot de informatie over de informatie. Vaak wordt er een poging gedaan deze informatie vast te leggen in Word, Powerpoint en/of Excel, maar dan is per definitie de groep gebruikers die toegang heeft te beperkt terwijl het doel is om de informatie governance breed gedragen te krijgen binnen organisaties. Het INDIGO platform geeft iedere gebruiker inzicht in dat deel van de processen, informatie en data dat betrekking heeft op zijn dagelijkse werk en de relevantie naar zijn omgeving toe.

Meer weten?

Neem dan nu contact op met Jan

Of laat je emailadres achter, dan nemen wij contact met jou op.

Contact
Jan Huijgers
Jan Huijgers
Consultant
+31 (0)6 55156801
Hans Giesbers
Hans Giesbers
Relatiemanager
+31 (0)6 20 488531